Living. Data.

Shkatërrimi i të dhënave dhe dokumenteve

Mbrojtja e asaj që është e rëndësishme.

 
Çdo kompani punon me të dhëna sensitive. Shkatërrimi i sigurt dhe në përputhje me ligjin është po aq i rëndësishëm sa edhe trajtimi i tyre në konfidencialitet. Këtu përfshihen dokumente letër dhe bartës të të dhënave elektronike.

Mbrojtja e të dhënave, siguria e procesit, përputhja me periudhat ligjore të ruajtjes - të përditësuarit e vazhdueshëm të këtyre njohurive dhe të veprimeve shoqëruese konsumojnë burime të cilat do të ishte më mirë të përdoreshin në mënyra të tjera. Ne vendosim në dispozicionin tuaj ekspertizën tonë, si për shembull lidhur me zbatimin e saktë të kërkesave të Rregullores Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

Është detyra jonë t'ju sigurojmë që askush nuk do të ketë as edhe mundësinë më të vogël për të pasur qasje të padëshiruar në të dhënat tuaja. Ne e marrim shumë seriozisht këtë përgjegjësi. Ne aplikojmë standarde të larta sigurie në çdo hap të procesit të shkatërrimit. Materiali i të dhënave shkatërrohet në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9887, datë 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" dhe DIN 66399, brenda 24 orëve nga momenti i dorëzimit tek ne - dhe ne e konfirmojmë këtë duke ju dorëzuar certifikatën përkatëse.

I gjithë operacioni kontrollohet gjithashtu rregullisht nga menaxherët e jashtëm të cilësisë, si dhe certifikohet në përputhje me ISO 9001.

Nëse përmbushen kriteret, të gjitha materialet gjithashtu riciklohen si materiale sekondare industriale.

Ju na mbikëqyrni

REISSWOLF mban përgjegjësi për materialet konfidenciale nga momenti i marrjes në dorëzim të tyre deri në momentin e shkatërrimit. Mjetet tona të sigurta pasi marrin në ngarkim materialet për shkatërrim i transportojnë dhe i depozitojnë ato në mjediset tona të sigurisë së lartë.

Mjediset tona janë të mbikëqyrura me sistem video-survejimi CCTV 24 orë në ditë, për 7 ditë të javës. Të gjitha shkatërrimet kryhen nën vëzhgim rigoroz në përputhje me standardet e procedurave të certifikimit ISO 9001. Njëkohësisht i gjithë procesi regjistrohet dhe i dorëzohet klientit në format video.

Nga ana tjetër, një punonjës i përcaktuar nga klienti është i pranishëm gjatë të gjithë procesit të shkatërrimit, i vetmi moment ky kur REISSWOLF hap kontenierët me materialet që do të shkatërrohen.


Përfitimet për ju

  • Këshillim gjithëpërfshirës për mbrojtjen e të dhënave nga personeli ynë me përvojë.

  • Kontenierë specialë të madhësive të ndryshme REISSWOLF e.l.sy. me sistem kyçjeje me autorizim individual dhe regjistrim automatik të çdo lëvizjeje, për siguri maksimale. Organizim grafiku sistematik për zëvendësimin e kontenierëve, ashtu si edhe zbatim grafiku fleksibël nëse është e nevojshme.

  • Shërbimet tona kryhen ekskluzivisht nga punonjësit e REISSWOLF të cilët janë të përkushtuar për sigurinë dhe konfidencialitetin.

 

 

 


Informacione të mëtejshme