Living. Data.

Arkiva Digjitale

Koha për atë që është e rëndësishme.

 

Ne ju ofrojmë një sistem arkivimi digjital të bazuar në ueb, me auditueshmëri të padiskutueshme, i cili ofron mjete praktike kërkimi dhe qasjeje me shpejtësi të lartë në informacion. Dokumentet e arkivuara mund të gjenden fjalë për fjalë përmes permbajtjes tekstuale dhe, nëse paraqitet nevoja, të shkëmbehen me të tjerët. Proceset e punës të kompanisë tuaj zbatohen përmes rrjedhave të punës (workflows) të ndërtuara sipas kërkesës tuaj. 

Zgjidhja jonë mund të zbatohet në cloud, ose mund të implementohet në mjediset tuaja, në varësi të kërkesave tuaja specifike.


Përfitimet për ju

  • Arkiv Digjital i bazuar në ueb me auditueshmëri të padiskutueshme

  • Qasje e sigurt e enkriptuar përmes protokollit SSL

  • Zgjidhje praktike për shkëmbimin e sigurt të të dhënave 

  • Eksperiencë dhe ekspertizë

Më shumë informacion